divendres, 12 de juny del 2020

CARPETA DE MATERIALS PBAU HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2020


Entrant a la següent carpeta tindreu accès a les presentacions, els apunts i els contextos de cada un dels 7 autors, a més del dossier d'ajuda per preparar l'examen i els models d'exàmens des del 2011:


divendres, 29 de maig del 2020

Nietzsche online

Site amb tots els recursos oferits per treballar Friedrich Nietzsche durant el confinament pel coronavirus. Hi trobareu:
- Presentació de classe de la Biografia i la bibliografia
- Presentació de classe de la Filosofia de Nietzsche
- Fitxa per prendre apunts
- Textos de Nietzsche
- Vídeos explicatius de la presentació
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/nietzsche-online/p%C3%A0gina-principal

dimecres, 1 d’abril del 2020

Marx online

Site amb tots els recursos oferits per treballar Karl Marx durant el confinament pel coronavirus. Hi trobareu:
- Presentació de classe de Marx
- Fitxa per prendre apunts
- Textos de Marx
- Vídeos explicatius de la presentació
- Vídeos comentant els textos
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/marx/p%C3%A0gina-principal