dimarts, 30 de setembre del 2008

Filosofia i ciutadania

Enguany és el primer curs que s'imparteix l'assignatura de Filosofia i ciutadania, anteriorment era només Filosofia. Per a què vegeu què hem d'aconseguir estudiant aquesta matèria vos deixo els objectius que apareixen al currículum oficial de les Illes Balears. Podeu llegir el document sencer clicant aquí i vos apareixerà el currículum de la matèria en format pdf.

"Objectius

L’ensenyament de la filosofia i ciutadania en l’etapa de batxillerat tendrà com a objectius desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:

1. Identificar i valorar el sentit dels problemes filosòfics proposats, distingint els conceptes involucrats, i reconèixer el caràcter propi de la filosofia, distingint-la dels altres tipus de sabers i pseudosabers.

2. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques, fonamentant adequadament les idees i les decisions pròpies.

3. Identificar, explicar i usar correctament la terminologia filosòfica bàsica de les diferents disciplines filosòfiques objectes d’estudi.

4. Comentar textos filosòfics, encertant en la identificació dels problemes que plantegen, l’explicació dels termes que usen, explicitant-ne l’estructura i el significat, indicant els arguments utilitzats i les solucions proposades.

5. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual: recerca i selecció d’informació, anàlisi, síntesi, contrast i avaluació crítica, desenvolupant el rigor intel·lectual i la creativitat en el plantejament dels problemes.

6. Expressar el pensament propi, oralment i per escrit, amb rigor, ordre, claredat, coherència i creativitat, argumentar-lo de manera coherent, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.

7. Practicar i valorar el diàleg filosòfic com a procés d’aproximació racional al coneixement, on es tracta de donar i exigir raons, i de constituir una comunitat de recerca com a vehicle per cercar respostes als problemes plantejats.

8. Adoptar una actitud de respecte cap a les diferències i de crítica enfront de qualsevol intent de justificació de les desigualtats socials i davant de tota

discriminació, ja sigui per raons de sexe, ètnia, cultura, creences o altres característiques individuals o socials.

9. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per construir una societat més justa, en la qual existeixi una veritable igualtat d’oportunitats.

10. Valorar els intents per construir una societat mundial basada en el compliment dels drets humans, en la convivència pacífica i en el respecte a la natura.

11. Consolidar la competència social i ciutadana fonamentant teòricament el seu sentit, valor i necessitat per exercir una ciutadania democràtica.

12. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets humans i compromesa amb la construcció d’una societat democràtica, justa i equitativa i amb la defensa de la natura, desenvolupant actituds de solidaritat i participació en la vida comunitària."

Què és la filosofia?

Aquesta és, tal vegada, la pregunta filosòfica més difícil de respondre. De definicions de la filosofia n'hi ha tantes com corrents filosòfiques o filòsofs de la història. Per això, entre tots i totes intentarem agrupar les definicions de filosofia que haguem trobat i després n'elaborarem una pròpia.
Escriviu un comentari a aquest escrit del bloc amb la definició de filosofia entre cometes, citant la font (el llibre o la web) d'on l'heu treta i posant el vostre nom vertader.

divendres, 12 de setembre del 2008

Nou format per al nou curs

He trobat convenient canviar el format del bloc respecte del curs passat. Abans el fons era negre i el color del text blanc o groc o taronja. La raó per fer-ho així era filo-estètica: el negre és la foscor, la ignorància, el desconeixement, etc., i el blanc és la llum, el coneixement, el saber... Encara que segueixo pensant el mateix i m'agradava molt hi havia l'inconvenient de que alguns textos es copiaven amb el color clar i no es llegien en el processador de textos. Per això el canvi al fons clar i el text fosc. Pot ser encara hi hagi textos que no he pogut modificar però els aniré "enfosquint per fer-los clars" al llarg del curs.
Els apartats que s'aniran actualitzant seran sobretot els d'Història de la Filosofia i de Filosofia i ciutadania, ja que són les assignatures que impartiré aquest curs. Les entrades d'Ètica quedaran igual i l'Educació per a la ciutadania haurà d'esperar a un altre curs.
Aprofito per desitjar-vos un bon inici de curs a tots i totes.