dimarts, 30 d’octubre del 2007

La publicitat sexista


Als mitjans de comunicació hi trobam uns estereotips masclistes que menyspreen la figura de la dona i perpetuen una visió de la feminitat subordinada a l'home i com a objecte sexual. Això no ajuda gens a educar per a la igualtat de sexes i els joves (tant els al·lots com les al·lotes) reprodueixen conductes sense ser conscients del que implica. Moltes vegades es manifesta de veu que tots som iguals però a la pràctica consideren que les dones són inferiors a l'home, o que elles tenen la culpa si no ocupen llocs de responsabilitat a les empreses i a la política, o que cobren menys perquè rendeixen menys, etc.
Educar per a la igualtat de gènere implica destapar aquests estereotips tant a les conductes personals com als mitjans de comunicació. Per mor d'això existeixen els Instituts de les Dones, per denunciar les vexacions a que es veuen sotmeses i així protegir els drets de les dones dels abusos de la publicitat, per exemple.
Podem començar veient en què consisteix el sexisme segons l'Institut Català de les Dones.
A la web del "Instituto de la mujer", depenent del "Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad" hi trobam molta informació ben organitzada. El que ara ens insteresa és l,'informe de l'Observatori de la imatge de les dones del 2005 on hi trobam l'anàlisi de la publicitat denunciada d'aquell any. Els anuncis de televisió denunciats es poden descarregar i veure a l'ordinador des d'aquesta pàgina. També podem veure l'anunci guanyador de la campanya "Crea igualdad" com a model d'anunci no sexista. (A 21 de juny de 2011 ja no es troben)
I per últim podem veure un vídeo que demana la igualtat de gènere.

dilluns, 29 d’octubre del 2007

Què és la tolerància?


Moltes vegades pensam que sabem què és la tolerància o creim que som tolerants, quan en realitat només som indiferents o condescendents. Cal saber, per tant, què NO és la tolerància i què és. Podeu llegir aquest text per entendre-ho. Molt resumit, també podeu llegir això.
Encara que sigui per nins i nines petits la Unesco va elaborar un test sobre la tolerància, podeu fer-lo i comprovar vosaltres mateixos si sou o no tolerants.
I mirau també un simpàtic pòster sobre la tolerància fet a Mèxic.
La imatge que teniu aquí és un montatge sobre una escultura de Eduardo Chillida titulada "Tolerancia" fet per Txemi Jendrix.
Ara podem fer el següent test per saber si som o no tolerants.

diumenge, 28 d’octubre del 2007

Per estudiar Plató

A més del llibre de text i dels apunts de classe teniu a internet multitud de recursos per estudiar els autors de la Història de la Filosofia. Us aniré organitzant aquests recursos per autors i així facilitar la tasca de recerca que, moltes vegades, ens desorienta més que no pas ens guia.
Per començar, teniu un bon tema dedicat a Plató de l'Escola Tècnica Professional del Clot, que podeu consultar aquí.
A les pàgines del CNICE, depenent del Mec, s'hi troben tots els autors del curs. Hi trobareu tant una introducció biogràfica, una síntesi de la filosofia de Plató, així com les obres, els textos més importants i unes activitats (que convé fer en haver estudiat Aristòtil).
Per repassar el mite de la caverna podeu consultar la web Filópolis aquí.
I a la mateixa web hi ha una simulació de la teoria de les idees continguda en el llibre Pimi del Projecte Filosofia 3/18.
I per repassar els textos fonamentals de Plató relacionats amb les seves teories teniu la web Filosofia a través dels textos.
Amb això crec que en teniu més que suficient per entendre les teories de Plató. I si a més voleu veure un petit video sobre Sòcrates i Plató pitjau aquí.
Bon profit!