dimarts, 30 d’octubre del 2007

La publicitat sexista


Als mitjans de comunicació hi trobam uns estereotips masclistes que menyspreen la figura de la dona i perpetuen una visió de la feminitat subordinada a l'home i com a objecte sexual. Això no ajuda gens a educar per a la igualtat de sexes i els joves (tant els al·lots com les al·lotes) reprodueixen conductes sense ser conscients del que implica. Moltes vegades es manifesta de veu que tots som iguals però a la pràctica consideren que les dones són inferiors a l'home, o que elles tenen la culpa si no ocupen llocs de responsabilitat a les empreses i a la política, o que cobren menys perquè rendeixen menys, etc.
Educar per a la igualtat de gènere implica destapar aquests estereotips tant a les conductes personals com als mitjans de comunicació. Per mor d'això existeixen els Instituts de les Dones, per denunciar les vexacions a que es veuen sotmeses i així protegir els drets de les dones dels abusos de la publicitat, per exemple.
Podem començar veient en què consisteix el sexisme segons l'Institut Català de les Dones.
A la web del "Instituto de la mujer", depenent del "Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad" hi trobam molta informació ben organitzada. El que ara ens insteresa és l,'informe de l'Observatori de la imatge de les dones del 2005 on hi trobam l'anàlisi de la publicitat denunciada d'aquell any. Els anuncis de televisió denunciats es poden descarregar i veure a l'ordinador des d'aquesta pàgina. També podem veure l'anunci guanyador de la campanya "Crea igualdad" com a model d'anunci no sexista. (A 21 de juny de 2011 ja no es troben)
I per últim podem veure un vídeo que demana la igualtat de gènere.

1 comentari:

Toni_portero ha dit...

Penso que tens rao amb tot aixó que dius, pero opin que encara que la societat de avui dia es masclista, crec que hi ha molta gent que confon igualtat per sumissió a les dones, m'explicaré:
Hi ha persones que pensen que el no ser masclista o donar mes poder a la dona, és el fet de deixar-la a ella manar i dur les rendes de la casa per exemple.
Tambés es cert que quan un home comença a fer coses, titulades desde l'antiguitat, de "Dones", la dona diu que ho deixem fer i que ja ho farà ella, que perquè quedi malament mes val que ho faci ella mateixa. Jo dic, si volem igualtat els homes hem de deixar que s'equivoquin i aprenguin les dones, i a l'inversa, perquè els homes aprenguem a fer les coses hens han de deixar equivocar-nos.

Recordau que tot aixo es un punt de vista personal meu, n'hi haura que no pensaran així, i n'hi haurà que si.

Toni Egea "2n Bat A"