dijous, 11 de desembre del 2008

Què és la lògica?


Què és la lògica? «La ciència que estudia els raonaments per aclarir quins són vàlids i quins no». La lògica no s’ocupa de fets o fenòmens del món sinó de raonaments o d’arguments. Aquests raonaments poden estar ben ordenats i les conclusions es dedueixen correctament de les premisses o no: això ens ho dirà la lògica. Però aquesta, en cap cas ens dirà si el contingut dels raonaments és vertader o fals. La lògica no entra en la veritat o falsedat dels fets del món, no és una ciència empírica, sinó que només s’ocupa de determinar si l’estructura d’un raonament és correcte o no, per això és una ciència formal, tracta de la forma del raonament, no del seu contingut. Vegem un exemple.

Un anunci de la televisió expressa aquests dos enunciats:

La vida és mòbil

Mòbil és Vodafone

Dóna per suposat que l’espectador traurà la conclusió

«La vida és Vodafone»


És correcte deduir aquesta conclusió a partir de les premisses inicials? Vegem l’estructura del raonament:

La vida = A

Mòbil = B

Vodafone = C

Així l’estructura del raonament és la següent:

A = B

B = C

-----------

A = C

Ara observam l’estructura del raonament i la nostra lògica de sentit comú i la ciència de la lògica ens diuen que aquest raonament és correcte o vàlid. Això significa que tots els raonaments amb aquesta estructura són vàlids, si canviam el contingut segueix essent correcte. Per exemple, si la competència contraataca dient:


L’amor és comunicació

Comunicació és Movistar

------------------------------------------

L’amor és Movistar

El raonament és exactament el mateix i és igual de vàlid, té la mateixa estructura o forma, i la lògica ens podrà demostrar per què és un raonament vàlid, en passar-lo a símbols podrem calcular amb ells com fa l’altre ciència formal, la matemàtica.


Per anar treballant el tema de lògica aquí teniu algunes webs que us poden ajudar:

dimarts, 9 de desembre del 2008

60è aniversari dels Drets Humans


El dia 10 de desembre de 2008 farà 60 anys que l'Assemblea General de l'ONU va aprovar el text de la "Declaració Universal dels Drets Humans". Al diari El País han publicat un interessant reportatge sobre el compliment de cadascun dels 30 articles de la Declaració. També podeu votar si trobau que s'ha avançat en aquests 60 anys o els esforços han estat insuficents.
Sigui com sigui, des d'aquest bloc felicitam a la DUDH i a tots els que la donen a conèixer i intenten respectar-la.