divendres, 29 de maig del 2020

Nietzsche online

Site amb tots els recursos oferits per treballar Friedrich Nietzsche durant el confinament pel coronavirus. Hi trobareu:
- Presentació de classe de la Biografia i la bibliografia
- Presentació de classe de la Filosofia de Nietzsche
- Fitxa per prendre apunts
- Textos de Nietzsche
- Vídeos explicatius de la presentació
https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/nietzsche-online/p%C3%A0gina-principal