dijous, 20 de desembre del 2007

Interdependència 2

Per seguir amb el tema de la interdependència vos deixo dos materials que han enviat na Susana i n'Eva per consultar:
1. Un reportatge a El País sobre les condicions laborals a Xina.
2. Comentari sobre la interdependència:
Abans s’ensenyava als alumnes a veure el món com un conjunt d’Estats, cadascun amb els seus interessos, les preocupacions dels quals interferien ocasionalment. Però, per als joves d’avui és indispensable entendre la noció d’interdependència.

Allá on vivim, tots estarem relacionats amb les altres parts del planeta. A la nostra societat, cada cop més mundialitzada, els llocs, els esdeveniments, els problemes i les persones estan interconnectats per una xarxa complexa de relacions, l’equilibri de les quals és inestable. La comprensió d’aquesta interdependència permet als alumnes percebre allò sistemàtic del món en el qual vivim.


La interdependència necessita enfocar el món com un sistema, entendre la xarxa de relacions d’aquest sistema, apreciar l’equilibri inestable que existeix entre els components d’aquesta xarxa i prendre consciència que els canvis en una part del sistema tendran repercusions sobre el sistema sencer.


Per exemple, la contaminació s’emet sense tenir en compte les fronteres nacionals, afectant les cadenes alimentàries dels països veïns i, per tant, la salut i els mitjans de vida dels ciutadans. Un conflicte 'local' en un país productor de petroli pot afectar l’abastiment de petroli en el món sencer i provocar modificacions en la política energètica de països situats a milers de quilòmetres. Totes les parts del món estan interconnectades, unes vegades de manera clara, altres vegades de manera més subtil.


No només els llocs estan relacionats, sinó també els problemes. Per exemple, la pobresa pot explicar-se per diversos factors alhora: la manca d’educació, la manca d’assistència sanitària, la degradació del medi o la discriminació racial, entre d’altres. Eliminar la pobresa només proporcionant mitjans per a la subsistència, no dóna més que resultats parcials. Gràcies a la comprensió de la interdependència entre els factors d’un problema, es poden trobar soluciones duradores.


La interdependència no és un fenomen nou, exclusiu de la segona meitat del segle XX. Cada cop que uns individus van haver d’entrar en contacte amb altres -a través de les expedicions, la colonització, les migracions o el comerç- s’establiren vincles, s’intercanviaren valors, s’apropiaren elements culturals i s’integraren nous productes i tecnologies en les maneres de viure.


Però la interdependència es va convertir en un tema crític en aquell periode de la història (el segle XX) perquè:

  • Ocorregueren canvis crucials en les tecnologies de transports i de comunicació.
  • Aquests canvis crearen un sistema complex d’intercanvis comercials i provocaren majors intercanvis de persones en el món sencer, així com societats amb una gran diversitat cultural.
  • Hi hagué una proliferació de societats multinacionals i d’organitzacions internacionals que forjaren i reforçaren les xarxes mundials.


La interdependència no és només una característica dels sistemes a escala mundial. Es pot observar també a escala local i nacional. Els joves es poden familiaritzar amb aquest concepte estudiant la interdependència dels papers en una família, en una escola, entre els treballadors d’una mateixa empresa, en una comunitat local i entre les regions d’un mateix país.


Però la interdependència és més que un tema d’estudi en l’Educació per a el Desenvolupament. També és fonamental per al procés d’aprenentatge. Les activitats han d’estar concebudes en una òptica de cooperació que requereixin que els alumnes treballin de manera interactiva, interdependent, completant tasques més específiques.

Alguns conceptes clau

Sistema

Una errada o una disfunció en una de les seves parts té repercussions a totes les altres, i inclús pot aturar completament el funcionament del sistema. Hi ha sistemes mecànics simples, com perr exemple el d’una bicicleta, i sistemas humans més complexos, com per exemple el d’una empresa petita. Hi ha sistemes que posen en joc factors humans i no humans, per exemple els ecosistemes. I hi ha sistemes globals complexos, com la xarxa del comerç internacional, constituïts per un conjunt de sistemes més petits.

Interdependència Simètrica

Quan totes les parts d’un sistema funcionen en cooperació, és a dir, que treballen juntes per aconseguir un objetiu comú que beneficiarà a totes les parts, es parla de sistema d’interdependència simètrica.

Interdependència asimètrica

Aquest terme es refereix a les relacions que, en els sistemes mundials, no són beneficioses per a tots. Es poden veure molt sovint aquests desequilibris en les relacions entre els països industrialitzats i els països en vies de desenvolupament. Per exemple, s’incita als països en vies de desenvolupament a augmentar les produccions destinades a l’exportació. Quan hi ha una caiguda dels preus d’aquests productes en el mercat, a causa de la superproducció, els països industrialitzats aprofiten l’abundància de productes barats, mentre que els països productors tenen menys recursos, menys terres disponibles per a produir aliments i menys diners per a comprar el menjar que necesssiten. Aquest tipus de relació perjudica clarament als països en vies de desenvolupament.

diumenge, 16 de desembre del 2007

La Filosofia Hel·lenística


Mapa conceptual "primer motor" d'Aristòtil


Els mapes conceptuals ajuden molt a clarificar els textos. Saber fer-ne, vol dir, saber llegir un text i extreure'n les idees claus amb les relacions que tenen entre elles. Poder "llegir" un mapa conceptual, significa, poder "veure" l'esquema gràfic dels conceptes o idees i llur relacions. Per això, són d'una ajuda considerable a segon de batxillerat per enfrontar-se als textos dels filòsofs. A classe vàrem llegir el text d'Aristòtil sobre el primer motor i vàrem fer el mapa conceptual a la pissarra. Vosaltres, els alumnes, l'anàveu fent en un full; ambdós, la pissarra i el paper, tenen certes limitacions que la informàtica pot superar. Existeix un magnífic programa gratuït que ens permet fer mapes conceptuals sense limitacions i amb una potència gràfica i unes versatilitats dignes de mèrit, es tracta del CMapTools, de l'"Institute for Human and Machine Cognition" (IHMC) de la Universitat de Florida. Per aprendre el seu maneig podeu consultar el manual elaborat per Ernest Prats García del curs a distància que ofereixen els Centres de Professors de les Illes Balears.
El text d'Aristòtil del que trobareu el mapa conceptual és el següent:
"Tot allò que es mou, és mogut per una altra cosa. Això es pot entendre de dues maneres: o bé el motor no mou per si mateix sinó a través d'una altra cosa que mou el motor, o bé el motor mou per si mateix, i en aquest cas o bé va immediatament abans que l'últim terme de la sèrie, o bé està separat d'ell per molts intermediaris; per exemple, el bastó mou la pedra i és mogut per la mà, la qual, al seu torn, és moguda per l'home; però aquest ja no és mogut per cap altre. De tots dos, tant l'últim (el bastó) com el primer (l'home) afirmen que mouen, però és el primer aquell que mou més pròpiament, perquè mou l'altre, mentre que aquest no el mou, a ell, i el bastó sense l'home no pot moure la pedra, mentre que aquest ho pot fer sense aquell; així, doncs, el bastó no mourà la pedra si l'home no el mou. Per tant, si tot el que es mou ha de ser mogut per alguna cosa, tant si això altre també és mogut per una altra cosa com si no, i si allò que mou i és mogut, ho és per quelcom que al seu torn és mogut, cal que hi hagi un primer motor que no sigui mogut per cap altre; però quan es tingui un primer motor com aquest, no n'és necessari cap altre. En efecte, és impossible que hi hagi una sèrie infinita de motors, cadascun dels quals sigui mogut per un altre, perquè en una sèrie infinita no hi ha cap terme que sigui el primer. Així, doncs, si tot el que es mou és mogut per un altre, i si el primer motor es mou però no es mogut per cap altre, és necessari que es mogui per si mateix."
Física, llibre VIII, 4-5 (256a 3-20)

diumenge, 9 de desembre del 2007

Interdependència

A les classes d'Ètica hem començat unes activitats en el marc de l'educació per al desenvolupament impartides per professores de la Fundació Diagrama. Sense introduccions teòriques hem anat directament a realitzat activitats per grups per a que vagin sortint les idees que tenim de les relacions entre els diversos països del món. La primera activitat ha consistit en fer una llista dels països que intervenen en la nostra vida quotidiana, ubicar-los en el mapa de Peters i enllaçar-los amb el nostre país. Hem mirat les etiquetes de la roba, motxilles, rellotges, mòbils, llibres, quaderns, etc., i hem traçat al mapa una línia des d'aquests països fins Espanya. Cada grup ha fet el seu però més o menys quedava una cosa així:
El que es veu molt clar al mapa és que la majoria de països dels quals empram objectes diàriament se situen a Àssia. També provenen de la resta d'Europa i d'Amèrica, però molt pocs d'Àfrica. Com a conclusió ha sortit dels alumnes l'expressió "TOTS NECESSITAM DE TOTS".
En una altra sessió hem fet un llistat dels conceptes o paraules que ens venen al cap en relació a això. Han sortit, per exemple: importació/exportació, intercanvi de productes, explotació, comerç, coneixement, corrupció, avanços, comunicació, renovació, aliances, relacions internacionals, rutes comercials, diners, publicitat, necessitat, aprofitament, interdependència, interconnexió, malalties, emigració, consum, vaga, producció, intercomunicació, materials barats, explotació infantil, analfabetisme, pobresa, maltractament, compra-venda, discriminació, fam, mort, immigració, sobreexplotació, desnutrició, esclavitud, salari mínim, etc.
A continuació cada grup ha passat a definir aquestes paraules i el portaveu ho comunicava a la classe. I no hi ha hagut temps per més!
Continuarà...

dimecres, 28 de novembre del 2007

Física i Cosmologia d'Aristòtil


He trobat algunes webs que tracten molt bé aquest tema, en concret, el tema "La terra en l'Univers" del Museu Virtual de la Ciència. També ho explica molt bé la web de Cibernous sobre la Cosmologia d'Aristòtil. Bon profit!

dimarts, 27 de novembre del 2007

12 homes sense pietat


1. Ficha tècnica
  • Títol original: 12 angry men
  • Any: 1957
  • Director: Sidney Lumet
  • Nacionalitat: EEUU
  • Durada: 96 minuts
2. Sinopsi

Dotze persones que formen un jurat popular han de decidir la culpabilitat o innocència d’un jove de 18 anys acusat d’assassinat en primer grau: "homicidi amb premeditació". En una sala annexa a un jutjat, un dia d’estiu sufocant de calor es decideix d’enviar a la cadira elèctrica el noi. Al llarg de les discussions que té el jurat, ens fem idea de com ha anat el judici. En la deliberació es van mostrant els prejudicis, les debilitats, les diferències culturals, les personalitats, les pors i les ignoràncies de cadascun dels membres d’aquest jurat. (Font: Irene de Puig)

diumenge, 25 de novembre del 2007

Aristòtil amb imatges

Aristòtil va nèixer a Estagira, vegeu la ubicació del Google Maps amb els indrets de naixement d'altres filòsofs grecs:Una curiosa escultura del jove Aristòtil:
Un bust romà copiat de l'original grec:
Un papir sobre la Política d'Aristòtil:
Metafísica o Filosofia primera. Les 10 categories de l'ésser amb Sòcrates de substància:
Física o Filosofia segona. Les quatre causes que ha de cercar el científic:
Cosmologia: característiques del món sublunar i el supralunar
Cosmologia: representació de l'univers segons Aristòtil extret de la presentació de la prof. Concepción Pérez al bloc La lechuza de Minerva (excel·lent bloc!)
Biologia: lliçó d'anatomia amb Aristòtil, fresc de la catacumba de Via Llatina a RomaI per últim, una curiositat, un segell d'Aristòtil:

dilluns, 19 de novembre del 2007

Cachai

El dia 19 de novembre tots els grups d'Ètica de 4t d'ESO hem anat a veure l'obra de teatre "Cachai" i després de la representació hem iniciat un debat sobre temes relacionats amb l'obra. S'ha parlat de la pobresa, de la desigualtat, de la guerra, de l'empatia, de la globalització, etc., però no hem tingut temps d'aprofundir qüestions tan importants pel nostre món i per a nosaltres. Un tema que també ha sortit és el de l'utilització d'internet -no gaire positiva, per cert- i podríem canviar un poc les estadístiques seguint el debat iniciat al teatre en aquesta classe virtual. Podeu deixar els vostres comentaris sobre l'obra de teatre i opinar sobre les qüestions que han sortit al debat, que segur molta més gent de la que ha parlat allà té coses a dir!
Des d'aquí també, vull felicitar a tots els assistents pel magnífic comportament mostrat durant la representació, el moderador del debat, Esteban Zamora, l'ha qualificat d'"exemplar", i felicitar, a més, als qui han intervingut al debat, cosa que no era gens fàcil davant de tanta gent i amb persones desconegudes. Ara toca a tots els altres. Endavant!

dimecres, 14 de novembre del 2007

Per estudiar Aristòtil


A més dels apunts de classe, del llibre de text i dels textos que treballarem a l'aula, podeu repassar i/o ampliar el tema d'Aristòtil consultant les següents webs (vull dir que és una selecció de les moltes webs dedicades a Aristòtil que podeu trobar fent una simple recerca, aquí la meva tasca com a professor consisteix en triar les que em semblen millors per a vosaltres).
Una complet tema sobre Aristòtil el trobareu a Filoxarxa, l'enllaç directe aquí. Si voleu consultar algun concepte concret d'Aristòtil, Ramon Alcoberro ha elaborat un Vocabulari d'Aristòtil.
Ànims!

dissabte, 10 de novembre del 2007

Ètica i moral


Per començar el curs d'Ètica a 4t d'ESO vàrem intentar esbrinar la diferència entre "ètica" i "moral" i vàrem emprar la web de Filòpolis per aclarir-lo. Per si algú el necessita aquí teniu l'enllaç directe al tema Per si no saps de què va l'ètica. El mateix test que vàrem fer a classe el podeu repetir online, és al final de la pàgina.

dilluns, 5 de novembre del 2007

Comentari breu del mite del carro alat de Plató


A la prova de Filosofia de la selectivitat de la UIB, la primera pregunta és sempre "Explica breument el contingut del text". L'explicació de en què consisteix aquesta pregunta està detallada de la següent manera: "L'alumnat ha de demostrar que ha entès de què tracta el text i l'ha de saber explicar de manera clara i concisa, assenyalant les idees principals i secundàries i determinant les relacions existents entre unes i altres: 1.1 Encert en la identificació del problema filosòfic. 1.2 Identificació i explicació de les idees presents en el text i de la relació entre aquestes. 1.3 Claredat i precisió en l'explicació."
Per a la realització de tota la prova hi ha un hora i mitja, el que significa que repartint les 4 preguntes i dedicant un temps a la lectura i anàlisi del text disposam de 15 o 20 minuts per redactar la resposta. Com a mostra d'una possible resposta a un text, en aquest cas, el mite del carro alat que hem llegit i comentat a classe, us he redactat el que per a mi seria una bona resposta, és a dir, podria tenir 2,5 punts de puntuació.
Atenció! NO és l'única manera d'obtenir la millor nota, un comentari de text és molt personal, així que no és més que un possible model (no platònic!) de comentari, no ho agafeu com si fos el comentari perfecte ni la resposta inmillorable. Només pretèn ésser una guia pels alumnes de 2n de batxillerat. Aquí va la resposta:

En aquest fragment extret del llibre Fedre, Plató intenta explicar com està formada l’ànima dels éssers humans a través de la comparació amb un carro alat. Fa aquesta analogia perquè diu que “és més breu” i que qualsevol la podrà entendre, en canvi, suposa que una descripció de l’ànima seria massa llarga i complexa, només a l’abast dels déus.

Així, Plató compara l’ànima a un “tronc de cavalls alats i un auriga”, és a dir, a un carro tirat per dos cavalls i conduïts per un auriga. Els cavalls, en els casos dels déus, són tots “bons i de bona raça”, però en els éssers humans estan barrejats, és a dir, n’hi ha un de bo i un de dolent. Les correspondències amb l’ànima serien les següents: el cavall dolent correspon a la part de l’ànima apetitiva, la corresponent als desitjos bàsics i als plaers primaris; el cavall “bonic, bo i de bona raça” correspon a la part de l’ànima irascible, la que ens impulsa al valor i al coratge, les passions nobles; i l’auriga, el conductor del carro, correspon a la part racional de l’ànima, la part de la intel·ligència i la raó. A l’igual que el carro és conduït per l’auriga, l’ànima és conduïda per la raó i aquí és on Plató exposa la idea central d’aquest text, que “per força és difícil i adversa la conducció del nostre carro”, és a dir, que l’ànima, com els dos cavalls, estiren en sentits diferents i volen coses fins i tot contràries, però és l’auriga –la raó-, la que decideix la direcció que s’ha de prendre, és a dir, que la raó ha de ser la guia de la nostra vida.

En aquesta analogia els cavalls tenen ales i això representa que l’ànima alada viu en la regió dels déus, el món de les idees, i que quan les perd, és quan “és arrossegada” a viure dins un “cos terrestre”, el cos mortal dels humans. Per Plató, l’ànima és quelcom molt proper a la divinitat, habita i participa de la regió dels déus, però pot ser engegada, castigada, a baixar a la regió terrestre, el món sensible, quan fa quelcom “lleig” o “dolent”, que és quan perd les ales.

D’aquesta manera, Plató descriu l’ésser humà com un compost de cos i ànima, on el que és més valuós és l’ànima, i l’ànima es composa de tres parts, la més valuosa de les quals és la part racional, l’auriga que dirigeix els cavalls.

El text l'he escrit amb uns 20 minuts, no podem esgotar tot el temps amb una sola pregunta. En posteriors entrades explicaré també la resta de preguntes.
ARA US TOCA A VOSALTRES!

dijous, 1 de novembre del 2007

Homosexualitat i homofòbia


Un dels temes que han sortit a classe arran de la pel·lícula "Quiero ser como Beckham" és el de la homosexualitat. Al film es veu com l'homofòbia, és a dir, la intolerància cap els homosexuals (gais i lesbianes) encara és present en molts segments de la societat. A classe ja vàrem estar parlant de la qüestió i per ampliar coneixements podem llegir l'article que exposa que la homosexualitat és tan antiga com la mateixa humanitat.
Per a aconseguir l'acceptació completa de la homosexualitat i desterrar l'homofòbia es promouen els drets dels infants i joves Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i que es Qüestionen la seva sexualitat des d'associacions com INCLOU.
A l'àmbit educatiu cal treballar de valent per acceptar la homosexualitat dels joves, evitar discriminacions i facilitar declarar-se homosexual (sortir de l'armari) a qui vulgui. Des d'Astúries han publicat un còmic (Guille, un chico de mi instituto) que vol contribuir a aquesta tasca educativa.

dimarts, 30 d’octubre del 2007

La publicitat sexista


Als mitjans de comunicació hi trobam uns estereotips masclistes que menyspreen la figura de la dona i perpetuen una visió de la feminitat subordinada a l'home i com a objecte sexual. Això no ajuda gens a educar per a la igualtat de sexes i els joves (tant els al·lots com les al·lotes) reprodueixen conductes sense ser conscients del que implica. Moltes vegades es manifesta de veu que tots som iguals però a la pràctica consideren que les dones són inferiors a l'home, o que elles tenen la culpa si no ocupen llocs de responsabilitat a les empreses i a la política, o que cobren menys perquè rendeixen menys, etc.
Educar per a la igualtat de gènere implica destapar aquests estereotips tant a les conductes personals com als mitjans de comunicació. Per mor d'això existeixen els Instituts de les Dones, per denunciar les vexacions a que es veuen sotmeses i així protegir els drets de les dones dels abusos de la publicitat, per exemple.
Podem començar veient en què consisteix el sexisme segons l'Institut Català de les Dones.
A la web del "Instituto de la mujer", depenent del "Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad" hi trobam molta informació ben organitzada. El que ara ens insteresa és l,'informe de l'Observatori de la imatge de les dones del 2005 on hi trobam l'anàlisi de la publicitat denunciada d'aquell any. Els anuncis de televisió denunciats es poden descarregar i veure a l'ordinador des d'aquesta pàgina. També podem veure l'anunci guanyador de la campanya "Crea igualdad" com a model d'anunci no sexista. (A 21 de juny de 2011 ja no es troben)
I per últim podem veure un vídeo que demana la igualtat de gènere.

dilluns, 29 d’octubre del 2007

Què és la tolerància?


Moltes vegades pensam que sabem què és la tolerància o creim que som tolerants, quan en realitat només som indiferents o condescendents. Cal saber, per tant, què NO és la tolerància i què és. Podeu llegir aquest text per entendre-ho. Molt resumit, també podeu llegir això.
Encara que sigui per nins i nines petits la Unesco va elaborar un test sobre la tolerància, podeu fer-lo i comprovar vosaltres mateixos si sou o no tolerants.
I mirau també un simpàtic pòster sobre la tolerància fet a Mèxic.
La imatge que teniu aquí és un montatge sobre una escultura de Eduardo Chillida titulada "Tolerancia" fet per Txemi Jendrix.
Ara podem fer el següent test per saber si som o no tolerants.

diumenge, 28 d’octubre del 2007

Per estudiar Plató

A més del llibre de text i dels apunts de classe teniu a internet multitud de recursos per estudiar els autors de la Història de la Filosofia. Us aniré organitzant aquests recursos per autors i així facilitar la tasca de recerca que, moltes vegades, ens desorienta més que no pas ens guia.
Per començar, teniu un bon tema dedicat a Plató de l'Escola Tècnica Professional del Clot, que podeu consultar aquí.
A les pàgines del CNICE, depenent del Mec, s'hi troben tots els autors del curs. Hi trobareu tant una introducció biogràfica, una síntesi de la filosofia de Plató, així com les obres, els textos més importants i unes activitats (que convé fer en haver estudiat Aristòtil).
Per repassar el mite de la caverna podeu consultar la web Filópolis aquí.
I a la mateixa web hi ha una simulació de la teoria de les idees continguda en el llibre Pimi del Projecte Filosofia 3/18.
I per repassar els textos fonamentals de Plató relacionats amb les seves teories teniu la web Filosofia a través dels textos.
Amb això crec que en teniu més que suficient per entendre les teories de Plató. I si a més voleu veure un petit video sobre Sòcrates i Plató pitjau aquí.
Bon profit!