dijous, 30 d’octubre del 2008

Instruccions per fer el comentari de text (1r Filosofia, curs 2008-2009)

PREPARACIÓ DEL COMENTARI

1. PRIMERA LECTURA: Llegir tot el text sencer, per fer-nos una idea de què va. Buscar el significat de les paraules difícils o desconegudes.

2. SEGONA LECTURA: Llegir frase per frase, aixecar el cap i explicar-nos què vol dir, entendre a fons la idea, donar-li voltes, repetir-la amb sinònims, aclarir-la.

3. Subratllar les idees principals del text i identificar les secundàries. Distingir entre la teoria i els exemples. Així reestructuram el text i veim la seva forma.

4. Remarcar o encerclar els conceptes més rellevants del text.

5. ESBORRANY: REDACTAR un esquema o esborrany del comentari de text en brut.

REDACCIÓ DEFINITIVA

6. POSAR UN TÍTOL AL TEXT.

7. COMENTARI DEL TEXT: consisteix en explicar les idees principals que l’autor ens ha escrit, explicant-les el més bé possible, utilitzant tots els recursos lingüístics possibles. Explicar-ho com ho explicaríem a algú que no ha llegit el text i l’ha d’entendre.

Podem utilitzar recursos com:

· Segons ...

· diu, ens explica que...

· Això significa que...

· Ens vol donar a entendre...

· La seva idea és...

Per repetir les paraules de l’autor ja per il·lustrar el que deim com per recordar les seves paraules si són molt importants, ho podem fer separant-les de la nostra explicació i entre cometes (“). Això és una citació:

“ Que ningú, mentre és jove, no vacil·li a filosofar, ni essent ja vell, de filosofar no es cansi.”

Hem de procurar que no hi hagi cap idea clau que no sigui comentada.

8. VALORACIÓ CRÍTICA. Una vegada hem explicat el text hem d’emetre un judici crític sobre ell. Això vol dir, no només posicionar-se a favor o en contra dient que hi esteim d’acord o no amb les idees que l’autor sosté, sinó intentar valorar les idees o temes exposats més enllà del que l’autor ho ha fet. De qualsevol manera sempre hem de donar raons ­–bones raons– de la nostra opinió i de la valoració del text.

També podem utilitzar recursos lingüístics com:

· Segons la meva opinió...

· Al meu judici...

· Crec que...

· Des del meu punt de vista

· etc.

Un altre element que mostra la capacitat per comentar el text és relacionar-lo amb altres autors que coneguem, comparar-los o diferenciar-los, així com també situar el text i l’autor en el seu context sociohistòricocultural que poguem conèixer per la mateixa assignatura de filosofia o en la d’Art, Ciències, Literatura, Llengües clàssiques, etc.