dijous, 16 de febrer del 2012

Introducció del traductor (Ribas) a la Crítica de la Raó Pura

Constitueix una bona explicació i resum del contingut de l'obra principal de Kant.
Introducción Pedro Ribas Crítica Razón Pura de Immanuel Kant