dimarts, 14 de maig del 2013

Alumnes de diferents instituts de Mallorca estan elaborant cartes adreçades a la Consellera d'Educació en contra de la supressió de les assignatures de Filosofia previstes a l'Avantprojecte LOMCE. Compartim la carta de l'IES de Binissalem per a donar-li difusió i per a què els professors i alumnes que vulguin puguin seguir la iniciativa. La idea és recollir signatures per dur-les a Conselleria.


IES BINISSALEM
C/ Andreu Pol “Niuer” Batle s/n
07350 BINISSALEM
971.88.66.12
Binissalem 13/05/13

Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
Joana M. Camps Bosch

Senyora Joana M. Camps Bosch
Som un grup d'estudiants que ens dirigim a vostè per informar-la del nostre desacord amb la nova llei de LOMCE, la qual proposa l’eliminació de assignatures com la Història de la  Filosofia, als cursos de Batxillerat, i Ètica i Ciutadania als cursos d'educació secundària.
En primer lloc, volíem explicar-li el nostre punt de vista sobre aquestes assignatures: per als estudiants aquestes assignatures ens proporcionen l'habilitat d'aprendre coses noves, el tenir i poder desenvolupar un coneixement crític d’allò que ens envolta i preparar les nostres ments a totes les situacions que ens esperen. L'assignatura de Ciutadania, als cursos d’educació secundària, ja ensenya als més joves a comportar-se i ser més educats, a aprendre les lleis de la vida, a conèixer el món que els envolta i saber reaccionar davant qualsevol situació; cosa que pot significar un avenç important en les generacions futures. Respecte als cursos superiors, la Història de la Filosofia ens ensenya a veure les coses de diferents punts de vista i a analitzar com ha evolucionat el pensament humà al llarg del temps, d’aquesta manera els alumnes podem realitzar les nostres pròpies conclusions o adaptar a l’actualitat les teories passades. A més la filosofia ens culturitza.
Una altra part important d'aquesta assignatura és l'aprenentatge que en traiem dels diferents sistemes de pensament que existeixen gràcies als filòsofs més importants de la nostra història, a més d’aprendre que no tothom pensa igual. La Filosofia permet que ens trobem a nosaltres mateixos i a saber viure en comunitat. Aquests aprenentatges són molt importants, ja que com deia Aristòtil, som zoon politicon, som uns sers sociables per naturalesa. Això és el que ens diferència dels animals.
En definitiva, pensem que aquestes assignatures són una part essencial de la nostre formació com a persones, com a ciutadans responsables, ja que, posant en pràctica la raó, arribem a conclusions que ens fan millorar tant individualment com col·lectivament.
Vos demanem que considereu la vostra decisió final sobre aquesta part important de la nostra educació.
No ens lleveu les assignatures que ens proporcionen la intel·ligència, ja que aquesta, com deia Aristòtil, no sols consisteix en el coneixement, sinó que també en la destresa de aplicar els coneixements a la pràctica.
Deixi’ns atrevir-nos a pensar.
Esperem la vostra resposta.

Atentament,
L'alumnat de l' IES Binissalem