dimarts, 25 de març del 2008

Comentari breu del text de la Introducció de la CRP de Kant

Aquest text és un dels més famosos de Kant, perquè en ell s'hi troba en compendi tota la teoria del coneixement de la Crítica de la Raó Pura, en relació a la qüestió de l'experiència que prové de l'Empirisme i el Racionalisme. Ja en algunes ocasions aquest text ha entrat a l'examen de selectivitat de les Illes Balears, en concret, el setembre del 2005. Per això, ara presentam el text amb un comentari breu que podria ser la resposta de la primera pregunta de l'examen de selectivitat.

“És indubtable que tot el nostre coneixement comença amb l’experiència. Car, ¿com podria deixondir-se la nostra facultat de conèixer sinó mitjançant objectes que afecten els nostres sentits i que ara produeixen per ells mateixos representacions, adés posen en marxa la capacitat de l’enteniment per comparar aquestes representacions, per enllaçar-les o destriar-les i elaborar així la matèria bruta de les impressions sensibles, amb vista a un coneixement dels objectes denominat experiència? Per tant, en l’ordre temporal, cap coneixement precedeix l’experiència i tot coneixement comença amb ella.

Però encara que tot el nostre coneixement comenci amb l’experiència, no per això tot ell en procedeix. En efecte, podria esdevenir-se que el nostre coneixement empíric fos una composició del que rebem mitjançant les impressions i del que la nostra facultat de conèixer produeix (simplement motivada per les impressions) a partir d’ella mateixa.”
Kant, Introducció de la Crítica de la Raó Pura, B1

1. Explica breument el contingut del text (2,5 punts)

Aquest text de Kant està extret de la seva obra dedicada a la teoria del coneixement La Crítica de la Raó Pura. A aquesta obra Kant explica l’origen i els límits del nostre coneixement.

Ja a la primera frase del text Kant afirma rotundament que “el nostre coneixement comença amb l’experiència”, és a dir, no hi ha coneixement que no comenci pels sentits, hi ha d’haver intervenció primerament d’algun sentit (vista, oïda, olfacte, tacte o gust) per a què hi hagi qualsevol coneixement.

A la segona frase del text, escrita en forma de pregunta però contenint ja l’afirmació (una pregunta retòrica), Kant amplia com comença el coneixement pels sentits. Diu que és necessària la presència dels “objectes” per despertar la nostra “facultat de conèixer”, és a dir, si no hi ha objectes no hi ha coneixement, i quan els objectes són percebuts pels nostres sentits se’n produeix una “representació” directament o el nostre enteniment “elabora” aquestes dades aportades pels sentits com si fos una “matèria bruta”, amb la qual el nostre enteniment en fa coneixement.

“Segons el temps, doncs, cap coneixement precedeix en nosaltre l'experiència, i amb ella comencen tots.” És a dir, cronològicament, tot coneixement comença amb l’experiència, no hi pot haver res anomenat pròpiament “coneixement” que sigui anterior a l’experiència. Si no hi ha aquests objecte que ens desperten el coneixement nosaltres esteim “adormits”, a l’espera que algun sentit es desperti per la presència d’un objecte.


“Però encara que tot el nostre coneixement comenci amb l’experiència, no per això certament tot procedeix de l'experiència.” A la primera frase del segon paràgraf, Kant fa una distinció molt important: encara que “tot” comença temporalment amb l’experiència, no “tot” ell en procedeix, és a dir, hi ha coneixements que ja hi eren, que no necessiten de l’experiència perquè ja els tenim els subjectes cognoscents. Ho explica amb la darrera frase: “Ja que bé podria ser que fins i tot el nostre coneixement experiencial fóra un compost de tot el que rebem mitjançant impressions i de tot el que la nostra pròpia capacitat de coneixement produeix per ella mateixa...” És a dir, el coneixement és una “composició”, una mescla, del que rebem pels sentits (les impressions) i d’alguna cosa que nosaltres mateixos “produim” sense objectes, això seran els “a priori”, concepte que no surt al text però és el que està dient Kant. És un coneixement independent de l’experiència i per això pot dir abans que no tot el coneixement procedeix de l’experiència.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Muchas gracias por el texto.

Unknown ha dit...

Moltes gràcies. Ha estat de gran ajuda !

Anònim ha dit...

Moltes gràcies ja que ha estat molt ùtil pero agrairia que contestesis la pregunta 4 ja que es la que tenc més dubtes a l'hora de contestar. Gràcies!