dimecres, 12 de març del 2008

Per estudiar Kant


La filosofia de Kant és extensa i complexa, convé repassar bé els temes tractats per assimilar tants continguts i vocabulari. Per complementar les classes i l'esquema de Kant en powerpoint, podeu consultar (i llegir, és clar) el tema de Kant de la web Filoxarxa, que té l'avantatge de definir tot el vocabulari kantià amb enllaços des del text. També és convenient repassar el llistat de Termes relacionats i tornar a llegir els que ens quedin dubtosos (recordau la quarta regla cartesiana!). Igualment, a la web del Cnice sobre el tema de Kant hi trobareu una extensa llista dels conceptes kantians amb una breu definició; a l'apartat Síntesi l'explicació de la filosofia de Kant i a l'apartat Activitats exercicis per practicar diferents seccions de l'autor. I per acabar -que ja n'hi ha- podeu consultar "Les roselles són vermelles o ultraviolades?" , de la web Filòpolis, on es reflexiona sobre el problema epistemològic de Kant d'una manera menys acadèmica que a les classes i a les altres webs. Al final, a l'apartat 3, teniu la relació de l'apriorisme de Kant amb una teoria científica, la de Konrad Lorenz, que us pot ajudar a contestar la quarta pregunta dels exàmens sobre la vigència del pensament de l'autor.