dissabte, 17 de maig del 2008

Presentació de la filosofia de Nietzsche


1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola a tothom. Som na Laura Izquierdo, professora de literatura de l'Institut. La presentació del pensament de Nietzsche em sembla molt aclaridora i completa, sobretot la part en què es presenta el concepte de la voluntat de poder, tot relacionant-la amb la creativitat i espontaneïtat dels infants. Precisament, estic formant-me sobre aquest darrer punt i puc afirmar que veritablement si qualcú vol aprendre filosofia només ha d'observar les accions i actituds dels nins i nines.

Donald Winnicott va ser un pediatra que va aprofundir en aquesta qüestió i entre les seves teories destaca la de la necessitat de l'infant des dels primers moments de la seva vida de ser sostingut i maternat per la seva mare. Això dóna una sensació d'omnipotència, de ser ell o ella mateixa els creadors de les seves necessitats (encara que és la mare qui ha d'estar sempre present i íntimament connectada per tal de cobrir-les -i no només ha de cobrir les necessitats fisiològiques-).Amb aquesta sensació d'omnipotència l'infant va creixent essent sabedor que ell és el creador i que la seva voluntat de poder sempre es duu a terme. Després de passar per una sèrie de transformacions en la personalitat i que aquí no explicaré, quan l'infant esdevé adult i accedeix a la maduresa, í si ha pogut gaudir d'aquesta omnipotència inicial, la voluntat de poder esdevé, com postula Nietzsche, no una voluntat de dominar els altres (ja que no té la sensació de mancança de res, ni la necessitat de subyugar els altres per sentir-se bé -ha obtingut tot el que necessitava a la primera etapa de la seva vida-) sinó la voluntat de donar continuïtat a la vida, la qual cosa inclou l'enriquiment amb les interaccions interpersonals, amb els altres.

Si vols, o qualque alumne vol, més informació sobre aquest autor i d'altres que van en la línia d'una filosofia de la vida més humanista, es pot posar en contacte amb jo. No hi ha cap bloc de llengua castellana, però el meu mail és: lauraleft@hotmail.com

Salut a tots!