dijous, 14 de gener del 2010

Per aprendre lògica

La web més completa per aprendre lògica és Aprende Lògica (tautologia!)
  • Per repassar la teoria de la formalització llegeix l'apartat El llenguatge i la lògica
  • Per realitzar exercicis pràctics ves a les Activitats i fes les que vulguis.