dimarts, 23 de novembre del 2010

Unitat didàctica d'Aristòtil


L'Editorial McGraw-Hill ofereix el capítol d'Aristòtil com a exemple del seu llibre de text d'Història de la Filosofia (en castellà). Serveix igual que qualsevol altre com a exposició per a segon de batxillerat de la filosofia d'Aristòtil, i al final té unes proves de selectivitat resoltes que poden ser molt útils per preparar els exàmens de classe i el de la Selectivitat (encara que no sigui exactament igual).