divendres, 27 de març del 2015

Consells sobre Marx donats al programa de ràdio Àgora de can Alcover

ÀGORA DE CAN ALCOVER
AULA DE FILOSOFIA

PROGRAMA DE DIA 20 DE FEBRER DE 2015
MARX

Per al públic en general:
1.     Documental sobre Kant de F. Savater a “La aventura del pensamiento” (27 m.): https://www.youtube.com/watch?v=8ef6BX2FdCk
2.     Llibre il·lustrat El fantasma de Karl Marx, Ronan de Calan & Donatien Mary, col·lecció Los pequeños platones, ed. Errata naturae, Madrid, 2012
3.     Pel·lícula Temps moderns, de Charles Chaplin. Comparativa d’escenes del film amb textos de Marx a: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/barrinou/modtimes.htm


Per a l’estudi i Selectivitat:
·       Apunts sobre Marx de l’IES Mossèn Alcover: http://www.iesmossenalcover.es/joomla/Documents/Departaments/Filosofia/10Marx%202004.pdf
·       Apunts sobre Marx de l’IES Mª Aurèlia Capmany: http://blocs.xtec.cat/zadig/files/2007/12/marx.doc
·       Introducció a Marx de Ramon Alcoberro (amb vocabulari al final): http://www.alcoberro.info/planes/kmarx1.html
·       Marx a filopolis.cat: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/barrinou/marx.htm
·       Textos de Marx en català a: https://www.marxists.org/catala/marx/index.htm


CLAUS PER ENTENDRE LA FILOSOFIA DE MARX
·       Marx ja forma part de la filosofia contemporània, hi ha un canvi en els interessos de la filosofia: la teoria s’ha de combinar amb la pràctica, la praxis. Onzena Tesi sobre Feurbach Els filòsofs tan sols han interpretat el món de diferents formes; ara la qüestió és canviar-lo.”
·       Els problemes que intenta solventar Marx ja no són només problemes “filosòfics” si no que són problemes socials: la situació miserable dels treballadors al món industrialitzat. Marx cerca les causes d’aquesta situació.
·       Les fonts de Marx: filosofia alemanya (Hegel, Feuerbach...), economistes anglesos (Adam Smith i David Ricardo) i socialistes utòpics (Fourier, Saint-Simon, Owen)
·       L’alienació dels Manuscrits economicofilosòfics. En aquesta obra no publicada en vida de Marx, se situa la causa de la situació dels treballador en el concepte d”alienació”, estranyament. El treballador està alienat respecte del producte del treball, del treball mateix, de la naturalesa i dels altres homes.
·       El materialisme històric del Manifest comunista. Marx critica l’idealisme de Hegel i es posiciona com a materialista, en el sentit que són les condicions materials de la societat les que modifiquen les idees (la infraestructura determina la superestructura). Per canviar la societat, per tant, s’han de canviar les condicions econòmiques i això conduirà a la proposta de la desaparició de les classes socials, l’expropiació de la propietat privada i l’establiment de la dictadura del proletariat.
·       La plusvàlua de El Capital. L’anàlisi profund del sistema econòmic basat en el capital situa el problema de la misèria dels treballadors en el concepte de “plusvàlua”, el plus de valor que l’empresari obté i que no retorna al treballador.
·       Capitalisme, socialisme i comunisme. Marx deia que ell no era marxista per desmarcar-se d’interpretacions polítiques que ell no va determinar. Creia emperò que per superar el capitalisme, s’havia d’instaurar una fase provisional socialista (dictadura del proletarietat) per acabar finalment amb la supressió de l’estat mateix, el comunisme pròpiament.


Discurs d’Engels davant la tomba de Marx:


«Així com Darwin va descobrir la llei del desenvolupament de la naturalesa orgànica, Marx va descobrir la llei del desenvolupament de la història humana: el fet, tan senzill, però ocult sota la malesa ideològica, que l’home necessita, en primer lloc, menjar, beure, tenir un sostre i vestir-se abans de poder fer política, ciència, art, religió, etc.; que, per tant, la producció dels mitjans de vida immediats, materials i, en conseqüència, la corresponent fase econòmica de desenvolupament d’un poble o d’una època és la base a partir de la qual s’han desenvolupat les institucions polítiques, les concepcions jurídiques, les idees artístiques i, fins i tot, les idees religioses dels homes, i en relació a la qual s’han d’explicar, i no a l’inrevés, com fins ara s’havia estat fent. Però no va ser això nomes. Marx va descobrir també la llei específica que mou l’actual modo de producció capitalista i la societat burgesa creada per ell. El descobriment de la plusvàlua va il·luminar de sobte aquests problemes, mentre que totes les investigacions anteriors, tant les dels economistes burgesos com les dels crítics socialistes, havien vagabundejat entre tenebres.»