dimecres, 15 d’abril del 2015

Consells per entendre Nietzsche donats al programa de ràdio

ÀGORA DE CAN ALCOVER
AULA DE FILOSOFIA

PROGRAMA DE DIA 27 DE MARÇ DE 2015
NIETZSCHE

Per al públic en general:
1.     Documental de la BBC sobre la vida i l’obra de Nietzsche (48 minuts): https://www.youtube.com/watch?v=hh1-rhbrsCo
2.     Fragment de la pel·lícula Més enllà del bé i del mal de L. Cavani amb el lied Himne a la vida, amb música composta per Nietzsche sobre el poema compost per Lou Salomé (per comprovar la centralitat del concepte “vida” a Nietzsche (2:36 minuts): https://www.youtube.com/watch?v=K8n6hQ1PHIg
3.     Biografia de Rüdiger Safranski Nietzsche: biografia del seu pensament, considerada una de  les millors exposicions actuals sobre el pensament de Nietzsche.


Per a l’estudi i Selectivitat:
1.     Nietzsche a la web filoxarxa: http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/ulti8nl1.htm
2.     Apunts per a 2n de batxillerat de l’IES M.A. Capmany: http://blocs.xtec.cat/zadig/files/2010/09/nietzsche.pdf
3.     Presentació de la biografia i les obres de Nietzsche: http://classedefilosofia.blogspot.com.es/2008/05/nietzsche-vida-i-obres.html


CLAUS PER ENTENDRE LA FILOSOFIA DE NIETZSCHE
·       Nietzsche és un autor conegut, el que no vol dir “ben conegut”. Hi ha moltes idees prèvies sobre ell que s’han d’aclarir amb els propis textos de Nietzsche. Per dir-ho d’alguna manera, s’han d’abandonar els preconceptes del personatge Nietzsche per aprendre la seva filosofia original. La història de la tergiversació de la germana i de l’apropiació del nazisme encara s’ha de tractar per desfer els malentesos.
·       L’estil de fer filosofia de Nietzsche es presta a malinterpretacions. Molts pensaments estan escrits en “aforismes”, textos breus que contenen idees expressades amb la intenció de causar un efecte en el lector. Nietzsche escriu a martellades, pegant cops per colpir el lector. El seu llibre Així parlà Zaratustra està escrit com un poema simfònic, amb múltiples referències bíbliques invertides per escenificar les seves idees.
·       A pesar de les fases o etapes en que sempre es divideix l’obra de Nietzsche hi ha un contínuum des de El naixement de la tragèdia fins a Ecce homo. La crítica a la cultura occidental, és a dir, a la filosofia, la moral, la religió, la ciència, etc., seria aquest fil conductor de tota la producció nietzschiana. Els “temes” que s’han de conèixer són:
o   El principi de l’error occidental: les forces apol·línies i dionisíaques.
o   Denúncia del nihilisme: “Déu ha mort”.
o   Superació del nihilisme: “ultrahome” (übermensch), “voluntat de poder”, transvaloració de tots els valors” i “etern retorn”.
o   La crítica a l’epistemologia clàssica, al concepte de “veritat” i la importància del llenguatge: Veritat i mentida en sentit extramoral.
·       Probablement el concepte més malinterpretat de tots els anteriors sigui el de “übermensch” que es tradueix habitualment per “superhome” i que ha portat a confondre la proposta de Nietzsche amb superherois de força física superior i sobrehumana. Per això, molts traductors actuals prefereixen emprar “ultrahome” en comptes de “superhome”, per emfasitzar que aquest ultrahome és la superació de l’home actual o “últim home”. L’ultrahome serà l’home que assumeixi el nihilisme i el superi emprant la força interna que és la voluntat de poder, la voluntat de vida, creant nous valors i superant la prova de l’etern retorn, volent que tot el que li succeeix ­–sigui bo o dolent- es torni a repetir, només així se li diu un SI rotund a la vida.
·       L’expressió “Déu ha mort” significa que totes les referències “metafísiques”, les veritats absolutes, permanents i invariables no existeixen, el món intel·ligible de les idees de Plató és una il·lusió.
·       “Voluntat de poder” vol dir voluntat de vida, voluntat d’afavorir la vida, voluntat de voler sempre més vida, voluntat de voluntat. Es contraposa a la voluntat de no res, que va en contra de la vida. La vida vol i ha de voler sempre més vida.
·       “Transvaloració de tots els valors” consisteix en la inversió dels valors que han prevalgut des de l’inici de l’error al món grec i s’han fet servir pel cristianisme. Aquests valors són nihilistes i s’han de substituir per valors que afavoreixin la vida. L’ultrahome se situa “més enllà del bé i del mal” i valora des de la voluntat de vida. És la moral de senyors contra la moral del ramat.
·       L’”etern retorn” és la doctrina cosmològica i ètica de Nietzsche. El temps és circular i per això tot es repeteix i repetirà sempre. La prova ètica consisteix en voler que tot es torni a repetir, només així es dóna un SI total a la vida.
·       La “veritat” no és res més que una metàfora que hem oblidat que ho és. El llenguatge és essencialment metafòric però ara el feim servir com si tingués referents al món. Tot són interpretacions des d’una perspectiva. Tot coneixement és una perspectiva derivada de la voluntat de poder que hi ha darrera.