divendres, 18 de gener del 2008

Mapa conceptual tercera via de Tomàs d'Aquino

Aquí teniu la tercera via de la demostració racional de l'existència de Déu de Tomàs d'Aquino en forma de mapa conceptual:
I ara en forma d'esquema numerat (hi és tot el text exactament):

TÍTOL: La tercera via és presa del possible i el necessari, i diu així:

1. FET D’EXPERIÈNCIA: Entre les coses, en trobem algunes que poden ésser i no ésser, puix que se'n troben algunes que són engendrades i es corrompen, i per consegüent poden ser i no ser.

1.1 TESI: Ara bé, és impossible que totes aquestes coses siguin sempre, perquè allò que pot no ésser, alguna vegada no és.

1.1.1 Per tant, si totes les coses poden no ésser, alguna vegada no hi hagué res en la realitat.

1.2 Però si això fos veritat, ara tampoc no hi hauria res, perquè allò que no és no comença a ésser sinó per alguna cosa que és.

1.2.1 Per tant, si res no era ens, era impossible que quelcom comencés a ser, i així ara no existiria res, ço que palesament és fals.

1.3 No tots els ens, doncs, són [merament] possibles, ans convé que hi hagi quelcom necessari entre les coses.

1.3.1 Ara bé, tot el necessari o bé té la causa de la seva necessitat en una altra part, o bé no en té.

1.3.2 Però no és possible procedir a l'infinit en les coses necessàries que tenen una causa de la seva necessitat, igual que no es possible en les causes eficients, com ja s'ha provat.

1.3.3 CONCLUSIÓ: Per tant, és necessari afirmar quelcom que sigui necessari per si, que no tingui la causa de la necessitat en una altra cosa, sinó que és la causa de la necessitat de les altres coses; i això tots ho anomenen Déu.